9781927781616-1927781612-Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân (Vietnamese Edition)

Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân (Vietnamese Edition)

ISBN-13: 9781927781616
ISBN-10: 1927781612
Author: Ngo, The Vinh
Publication date: 2019
Publisher: Nhan Anh Publisher
Format: Paperback 456 pages
FREE shipping on ALL orders

Book details

ISBN-13: 9781927781616
ISBN-10: 1927781612
Author: Ngo, The Vinh
Publication date: 2019
Publisher: Nhan Anh Publisher
Format: Paperback 456 pages

Summary

Acknowledged authors Ngo, The Vinh wrote Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân (Vietnamese Edition) comprising 456 pages back in 2019. Textbook and eTextbook are published under ISBN 1927781612 and 9781927781616. Since then Y Sĩ Tiền Tuyến Nghiêm Sỹ Tuấn, Người Đi Tìm Mùa Xuân (Vietnamese Edition) textbook was available to sell back to BooksRun online for the top buyback price or rent at the marketplace.

Description

Phần 1:

15 tác giả viết về Nghiêm Sỹ Tuấn ở những thời điểm khác nhau, có những bài rất xa cách đây hơn nửa thế kỷ, được viết ngay khi Nghiêm Sỹ Tuấn hy sinh tại chiến trường Khe Sanh 1968 như bài của BS Nguyễn Thanh Giản, của DS Vũ Văn Tùng... cho tới những bài mới viết gần đây 2019 như bài của BS Lê Văn Tập, BS Trần Xuân Dũng... tất cả là ký ức của bạn đồng môn, của chiến hữu viết về Nghiêm Sỹ Tuấn; tuy đơn sơ nhưng là những nét đan thanh kết hợp thành một chân dung Nghiêm Sỹ Tuấn.

Phần 2:

Gồm tất cả tác phẩm quý hiếm của Nghiêm Sỹ Tuấn còn sưu tập được, chủ yếu qua bộ báo Sinh viên Y khoa Tình Thương 63-67 mà NST là Thư ký Tòa soạn từ số 1 tới số 13. Bộ Tình Thương còn được lưu trữ trong thư viện Đại học Cornell; thứ đến Tập San Đại Học Quân Y 1968, Tuyển Tập Quân Y QLVNCH 2000, Tuyển Tập Thung Lũng Hoàng Hôn Nxb Y Tế 2002... gồm truyện ngắn Những Người Đi Tìm Mùa Xuân, Para Bellum, thơ 28 Sao, biên khảo, tạp bút... và hai tác phẩm dịch quan trọng là cuốn hồi ký Dưới Mắt Thượng Đế của Hans Killian dịch chung với Nguyễn Vĩnh Đức, và cuốn Lịch Sử Y Học của Kenneth Walker dịch chung với Hà Ngọc Thuần.

Rate this book Rate this book

We would LOVE it if you could help us and other readers by reviewing the book